Multikulturalismo sa Lalawigan ng Shizuoka(多文化共生のページタガログ語版)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1015557  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

Impormasyon Tungkol sa Bagong Uri ng Corona Virus (COVID-19)

Ang bagong impormasyon tungkol sa bagong uri ng corona virus (COVID-19) ay inihahatid sa inyo sa iba't ibang wika. I-click ito para makapunta sa website.

このページの先頭へ戻る

Pahayagan ng Bagong Balita

Ang Dibisyon para sa Gawaing Multikultural ng Lalawigan ng Shizuoka ay mayroong Facebook page na kung saan inihahatid ang impormasyon ukol sa mga kaganapan, mga bagong balita, at impormasyon ukol sa mga makabuluhang paksa. Ang sekyson sa Pahayagan ng Bagong Balita ay naglalaman ng pinakabagong impormasyon inilathala ng dibisyon upang maiparating din ito sa mga taong walang Facebook.

このページの先頭へ戻る

Mahahalagang Impormasyon ukol sa Pamumuhay

Ang bahaging ito ay naghahatid ng mga mapapakinabangang impormasyon para sa isang maayos at matiwasay na pamumuhay sa Lalawigan ng Shizuoka. Ito ay ihinihahatid sa wikang Ingles o Filipino.

Ang Samahan para sa Ugnayang Pang-Internasyonal ng Shizuoka ay nagkalap ng iba’t ibang impormasyon na mahalaga sa pang araw-araw na pamumuhay. Lahat ng kinakailangan ninyong impormasyon mula sa pagproseso ng visa hanggang sa pagbabayad ng buwis ay matatagpuan sa link sa ibaba. (Sa wikang Ingles)

Ang CLAIR ay gumawa rin ng gabay sa pamumuhay sa iba't ibang wika. Maaari ninyong bisitahin ang link sa ibaba at maaari rin ninyong i-download ang app sa inyong smartphone.

このページの先頭へ戻る

Impormasyon sa Paghahanda sa Sakuna

このページの先頭へ戻る

Pagsulong sa Edukasyon ng mga Batang Dayuhan

Proyekto ukol sa Paggabay sa Kinabukasan ng mga Dayuhang Mag-aaral: [Gabay para sa Kinabukasan ng Batang Pilipinong Mag-aaral]

Ang impormasyon sa guidebook ay para sa pangsariling paggamit lamang. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkopya at pagbebenta nito.

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

知事直轄組織地域外交局多文化共生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2178
ファクス番号:054-221-2542
tabunka@pref.shizuoka.lg.jp